Onze missie is het creëren van een veilige, inclusieve en positieve omgeving voor de jeugd om hun vaardigheden te ontwikkelen, levenslange vriendschappen op te bouwen en waardevolle levenslessen te leren door middel van American football. Wij geloven dat elk kind, ongeacht zijn achtergrond of vaardigheden, de kans moet krijgen om het plezier en de voordelen van het deel uitmaken van een team te ervaren.
 
Onze visie is om een toonaangevend jeugd American football team te zijn in onze gemeenschap, erkend voor onze inzet voor inclusie, respect en betrokkenheid. We streven naar een omgeving waarin elke speler zich gewaardeerd, gesteund en aangemoedigd voelt om zijn volledige potentieel te bereiken, zowel op als naast het veld. Ons doel is om sterke, veerkrachtige en respectvolle jonge mannen en vrouwen te ontwikkelen die onze kernwaarden belichamen en voorbereid zijn op succes in alle aspecten van het leven.
 
Kernwaarden:
 
1. Inclusie: Wij geloven dat elk kind de kans verdient om deel te nemen aan American football, ongeacht achtergrond, geslacht, ras, religie of capaciteiten. Wij zetten ons in om een gastvrije en inclusieve omgeving te creëren waar alle spelers zich gerespecteerd, gesteund en gewaardeerd voelen.
2. Respect: We bevorderen respect voor onszelf, onze teamgenoten, coaches, tegenstanders, officials en het voetbalspel. We moedigen onze spelers aan om zich te allen tijde integer, sportief en eerlijk te gedragen.
3. Betrokkenheid: Wij geloven dat toewijding essentieel is voor succes, zowel op als naast het veld. We moedigen onze spelers aan het beste van zichzelf te geven, toegewijd te zijn aan hun team en altijd te streven naar verbetering.
 
Door deze kernwaarden te belichamen, zijn we ervan overtuigd dat ons team niet alleen succesvol zal zijn op het voetbalveld, maar ook een positieve invloed zal hebben op onze gemeenschap en de levens van onze jonge spelers.