• We gaan respectvol met elkaar om:
  • Spelen we sportief met elkaar én tegen elkaar
  • Vertonen we geen ongewenst gedrag (schelden, pesten, roddelen, discriminatie, seksuele intimidatie, etc.)
  • We moedigen teamgenoten op een positieve manier aan
  • We aanvaarden dat iedereen uniek is en we laten iedereen in zijn waarde
  • We respecteren ieders grenzen, zowel fysiek als mentaal
 • We hebben respect voor het materiaal en de locatie:
  • We stelen niet
  • Ruimen gebruikte materialen op
  • Houden kantine en veld schoon
  • Kleedkamers worden proper achtergelaten
 • We respecteren gemaakte afspraken en besluiten
  • We zijn op tijd in trainings- of wedstrijdtenue aanwezig op het veld.
  • We weten dat trainen noodzakelijk is, niet vrijblijvend. Alleen wanneer we een goede reden hebben, melden we ons tijdig af via Twizzit
 • We tonen respect voor onze tegenstanders en scheidsrechters
 • We respecteren we dit reglement door het toe te passen en anderen er op aan te spreken